Saturday, August 29, 2009

Programming IQ test: Round 1, 2


Фүү сая infoworld.com сайтнаас тест өгсөн чинь 20-иос дөнгөж 9 авлаа даа. Зарим үгийг нь орчуулж чадахгүй юм гэхдээ л оролдоод үзлээ. Харин хоёрдугаар раундад 12 авлаа. Хэр программист болохоо сонирхоорой!
http://www.infoworld.com/d/developer-world/programming-iq-test-round-1-166

No comments:

Post a Comment