Sunday, January 10, 2010

Richard Stallman ярилцлага

Нэгдүгээр хэсэг

Хоёрдугаар хэсэг