Sunday, March 28, 2010

regular expression (re, regex)

Энэ материалыг хийхдээ би үр дүнтэй, өөрөө бие даан цаашид гүнзгийрүүлэх боломжтой болгох үүднээс эхлээд "re"-гийн тухай ерөнхий ойлголт өгөөд дараагаар нь түүнийг хэрхэн линуксчид маань хэрэглэж, үр дүнтэй юмаа хийх тухай үзүүлэх болно. Хэрвээ та режексийг мэдэхгүйгээр шеллийн ард сууж байгаа бол cmd.exe рүү шилжихийг зөвлөе :) .

regular expression-ийг заримдаа холбоод богинохноор нь regex гэж дууддаг. Хоорондоо ямар ч ялгаа байхгүй нэг юмыг л хоёр нэрээр нэрлэдэг.

Тэгэхлээр режекс гэдэг нь ямар нэгэн текстийн хэвийг бичих арга юм. Магадгүй заримдаа python хэл дээр хийсэн эх кодын файл хайхдаа *.py гэдэг хайлт өгдөг. Бид нар энэ хэвийг wildcard гэж нэрлэдэг шүү дээ, "*" тэмдэгний оронд юу ч байж болно гэсэн утгаар. Режекс бол wildcard-аас хол илүү хүчирхэг хэв цутгах арга юм.

Ихэнх режексийг хэрэгжүүлдэг аргууд нь дараах зүйлүүд дээр тулгуурладаг. Тийм болохоор та доорхыг уншиж байхдаа ийм хэлний режекс, тэр хэлний режекс гэж санаа зовох хэрэггүй.

. - "." буюу цэг. Цэгийн оронд ямар ч хамаагүй тэмдэгт байж болно.
^ - '^' буюу малгай. Текстийн эхлэл
$ - '$' буюу доллар. Текстийн төгсгөл
* - "*" буюу од. Одын урд байгаа тэмдэгт 0 буюу түүнээс олон давтагдана. Ө.Х: hello* гэвэл hell, hello, helloo, hellooo,... тэмдэгтүүд нь хэвэнд таарна.
+ - "+" буюу нэмэх. Нэмэх тэмдэгийн урд байгаа тэмдэгт нь 1 буюу түүнээс олон давтагдана. Ө.Х: hello+ гэвэл hello, helloo, hellooo,... тэмдэгтүүд нь хэвэнд таарна.
? - "?" буюу асуулт. Энэ нь өмнөх илэрхийлэл 0 эсвэл 1 удаа давтагдана. Ө.Х: o? гэвэл хоосон эсвэл "о" тэмдэгт нь хэвэнд таарна.
{m,n} - m эсвэл n-ийн оронд ямар нэгэн тоо байрлана. Урдах илэрхийлэл нь m-ээс n удаа давтагдана.
{m} - яг m удаа
{m,} - m буюу түүнээс олон удаа
{,n} - n буюу түүнээс бага удаа
[x-y] - "x" тэмдэгтээс "у" хүртэлх тэмдэгт. "х"-ийн ASCII дугаараас "у"-ийн ASCII дугаар хүртэлх тэмдэгтүүдийг илэрхийлнэ. inclusive буюу х,у 2 тэмдэгт өөрсдөө орно.
[X] - олонлогоор тэмдэгтүүдийг нь заана. X нь abc бол зөвхөн a,b,c тэмдэгт гэнэ. Мөн гүйцээлт олонлогийг [^X] гэж тэмдэглэдэг. Ө.Х a,b,c-гээс бусад тэмдэгтүүдийг оруулна.
(regex) - хоёр нуман хаалт хоёр талд нь тавьж режексийг бүлэглэдэг. Мөн хаалтанд бичсэн илэрхийллийг текстэн дундаас ялгаж авах боломжтой болдог.
re1|re2 - "|" буюу босоо хаалт. хоёр текстийн хэвийн аль нэг нь таарна.

Дээр дурдагдсан тусгай тэмдэгтүүдийг режекст бичихдээ урд нь '\' тавьж утгыг нь арилгадаг. Өөр нэг чухал шинж чанартай: А гэсэн текст нь regex_A хэвэнд таардаг, В гэсэн текст нь regex_В гэсэн хэвэнд таардаг байг. Тэгвэл AB текст нь regex_Aregex_B гэсэн текстийн хэвэнд таарна. Формаль байгаа биз? (tnx for Folks)

ХЭРЭГЛЭЭ.1

Зиак одоо өмнөх харсан жаахан зүйлээрээ юм хийе.

КтМС-ийн оюутны кодны хэвийг бичье:
D\.[A-Z]{2}[0-9]{2}D[0-9]{3} - "D" үсгээр эхлээд ард нь цэг бичээд тэгээд A-Z хүртэлх тэмдэгтээс 2 удаа ороод 0-9 хүртэлх тэмдэгт бас 2 удаа, D үсэг дараагаар нь 0-9 хүртэлх тэмдэгт гурван удаа орно гэдгийг зааж байна.

Зөвхөн КтМС ашигладаг програмын хувьд урд нь "D." текст байх хэрэгтэй юм уу? тэгэхлээр байж ч болно байхгүй ч болно. Хэв маань дараах хэлбэртэй болно:
(D\.)?[A-Z]{2}[0-9]{2}D[0-9]{3}

Оюутнууд нь SW, PT, BA, HW гэсэн кодоор эхлэдэг. Эдгээрийн аль нэг нь таарах хэрэгтэй. Тэгвэл эдгээрийг тааруулъя:
(D\.)?(SW|PT|BA|HW)[0-9]D[0-9]{3}

Одоо 90 оноос хойшхи 2009 он хүртэлх оюутны код гэвэл:
(D\.)?(SW|PT|BA|HW)[09][0-9]{2}D[0-9]{3}

Ганц чухал зүйлээ орхисон байна. Оюутны код маань бүхлээрээ дээрх хэвд таарах ёстой. Хоёр талд нь эхлэл төгсгөлийн тэмдэгт тавья
^(D\.)?(SW|PT|BA|HW)[09][0-9]{2}D[0-9]{3}$

ХЭРЭГЛЭЭ.2

Линуксчид маань grep гэдэг командыг нэлээн хэрэглэдэг байх. Энэ команд нь хэвэнд таарсан файлын мөрийг хэвлэж үзүүлдэг. Энэ хэвийг нь режексээр өгөх боломжтой байдаг учраас хэдүүлээ режекс бичье. Python-чид маань нэг төсөл дээр ажиллаж байг л дээ. Тэгээд бүх зарласан функцүүдээ хармаар байдаг. Азаар grep команд маань файлын системүүдээр рекурсивээр шилжиж явах боломжтой байдаг.

Python хэлний функцийн зарлагааны хэвийг нь бичье:
def .*\(.*\)
Манай гол ажил режексээ биччихлээ. Тэгэхлээр одоо grep командаа одоо байгаа директороос (Ө.Х "." директор) рекурсивээр режексээр хайна гэдгээ хэлж өгөх хэрэгтэй. Үүний тулд дараах горимыг бичиж өгнө "-rE". -r нь рекурсив, -E нь өргөтгөсөн режекс гэдгийг илтгэж байна.
Одоо шелл дээрээсээ дараах командыг ажиллуулъя:

tulga@tulga-laptop:~/Documents/project$ grep -rE "def .*\(.*\)" .
./presenter_server/rpc_server.py: def __init__(self):
./presenter_server/rpc_server.py: def login(self, username, passwd):
./presenter_server/rpc_server.py: def printvalue(self):
./presenter_server/tests.py: def test_basic_addition(self):
./presenter_server/views.py:def hello(request):
./presenter/thread_example.py: def __init__(self):
./presenter/thread_example.py: def A(self):
./presenter/thread_example.py: def B(self):
./presenter/chat.py: def __init__(self):
./presenter/chat.py: def on_login_button_pressed(self, widget, data = None):
./presenter/chat.py: def on_login_window_destroy(self, widget, data = None):
./chat/tests.py: def test_basic_addition(self):
./core/tests.py: def test_basic_addition(self):
./core/views.py:def index(request):

Си хэлний функцүүдийг гаргая гэвэл хэв маань ямар болохыг өөрсдөө бодож олоорой :)

ХЭРЭГЛЭЭ.3

Өгөгдлийн бүтэц гэдэг хичээл дээр математикийн хаалттай илэрхийллийг бодох даалгавар өгч билээ. Тэр үед яаж ийж байгаад л хоёртын модонд оруулаад бодсон юм. Дахиад бичих нь режексийг сурахаас өмнө маш хэцүү санагддаг байлаа.

Хаалттай математикийн илэрхийллийг бодохын тулд режекс ашиглаад дараах байдлаар хийж болно:

1. Хамгийн дотор талын хаалттай илэрхийллийг ол.
2. Хэрвээ олдохгүй бол 7 руу шилж
3. Хамгийн дотор талын хаалттай илэрхийллийн :, * илэрхийллийг олж бод.
4. +, - үйлдлүүдийг бод.
5. Бодсон үр дүнгээ дотор талын хаалттай илэрхийллийн оронд тавь
6. 1 рүү шилж
7. 3, 4-ийг хийж үр дүнг харуул.

Тэгэхлээр би бүтэн ажилладаг програм бичихгүй зөвхөн хамгийн дотор талын хаалттай илэрхийллийг яаж ялгах авах режексийг л үзүүлнэ. Текстэн дундаас тэрхүү илэрхийлэл нь хаалтаар эхлээд түүнээс хойшхи тэмдэгтүүдэд нь нээсэн хаалт биш зөвхөн хаасан хаалт тааралдах хүртэлх тэмдэгтүүд байх ёстой.
Хэв нь: ^.*(\([^(]*\)).*$
Текстийн эхлэлээс төгсгөл хүртэлх тэмдэгтийн хэвийг үзүүлжээ. Эхлэлээсээ дурын тэмдэгтийн дурын давталт яваад "(" тэмдэгт орж ирээд түүнээс хойш "(" биш тэмдэгтүүдийн дурын давталт ")" тэмдэгт орж ирээд дурын тэмдэгтийг давтсаар байгаад дуусгажээ. \(, \) Яг хаалт гэдгийг нь зааж өгч байна харин урдаа "\"-гүй 2 хаалт нь дахин хэлье бүлэглэдэг. Тэгэхээр хэвэнд тааруулсныхаа дараа 1-р бүлэг буюу 1-р групп гээд хандах боломжтой. Энэ үүргийг линуксын sed команд гүйцэтгэж чаддаг.

ХЭРЭГЛЭЭ.4

Python хэл дээр киноны subtitle шүүж боловсруулдаг жижигхэн програм бичье.

Энэ хэл дээр режексийн сан нь re гэсэн нэртэй байдаг. Харин текстийн хэвийг зарим тохиолдолд хөрвүүлэх шаардлагатай байдаг. Тэгж гэмээ нь хурдан ажиллана.
Тэгэхээр хэрвээ subtitle чинь Виндовс үйлдлийн систем дээр бэлтгэгдсэн бол мөрийн төгсгөлд 2 тэмдэгтэй байдаг. Энийг '\r\n' гэж тэмдэглэсэн байдаг. Яагаад ч юм энэ хоёр нь мөрийн төгсгөл, шинэ мөрийн эхлэл гэсэн 2 тэмдэгт юм билээ.

Хоёр удаа шинэ мөрийн авч subtitle-ийн үзэгдэл болгон нь хуваагддаг. Үзэгдэл нь эхний мөрөндөө дугаараа дараагийн мөрөнд хэзээнээс хэдий хүртэл гаргах тэгээд үлдсэн мөрөндөө ямар текст үзүүлэхээ харуулдаг. Жишээ нь иймэрхүү хэлбэртэй байна гэсэн үг:

1
00:00:01,476 --> 00:00:03,915
Subtitles: SION HOME VIDEO
sion_py@yahoo.com

2
00:00:04,175 --> 00:00:06,817
Review and synchronization:
Nightcrawler

3
00:00:30,888 --> 00:00:34,683
TE love you forever

4
00:01:02,085 --> 00:01:05,811
-I do not sing.
-It was good, Henry.

5
00:01:05,911 --> 00:01:08,779
I do not know how you sing.
-Of course not.

1-р алхам.
# subtitle хадгалж байгаа файлаа нээх хэрэгтэй:
sub_file = open("path/to/sub/file")
2-р алхам.
# файлын заагчийг авсан тул файлаа уншаад доторхийг нь хувьсагчдаа хадгалаад авчихъя
subtitle = sub_file.read()
3-р алхам
# одоо режексийн сангаа оруулж ирээд текстийн хэвээ хөрвүүлэх хэрэгтэй.
import re
sub_pattern = re.compile('\n{2}', re.S)
# re.S гэдэг нь шинэ мөр гэдэг \n тэмдэгтийг хүртэл "."-ээр тэмдэглэе гэсэн үг
4-р алхам
# мөрийн төгсгөл гэдэг тэмдэгтийн асуудалд орохгүйн тулд тэрийг хасчихъя
subtitle = subtitle.replace('\r','')
5-р алхам
# режексийн тусламжтайгаар үзэгдлүүдийг хуваагаад авчихъя
sub_list = re.split(sub_pattern, subtitle)
6-р алхам
# бидэнд үзэгдлийн дугаар, эхлэх хугацаа, дуусах хугацаа, ямар текст гаргахыг мэдэх хэрэгтэй, дахиж текстийн хэв хөрвүүлье:
sub_detail_pattern = re.compile('^([0-9]+) \n([0-9]+:[0-9]+:[0-9,]+) --> ([0-9]+:[0-9]+:[0-9,]+) \n(.*)$',re.S)
7-р алхам
# одоо 6 дээр хийсэн хэвээ ашиглан 1-р үзэгдлийн текстийг хэвэнд тааруулъя:
matched_sub = re.match(sub_detail_pattern, sub_list[0])
8-р алхам
# олсон үр дүнгээ мэдэж авах хэрэгтэй, бид нар хаалт ашиглан бүлэглэж авсан тул мэдээллийг авахад ямар ч асуудалгүй. Бүлгийг зүүн талаас нь эхлэн 1-ээс эхэлж дугаарладаг. 0-рт нь таарсан текст өөрөө байрлана.
print "дугаар:", matched_sub.group(1)
print "эхлэх хугацаа:", matched_sub.group(2)
print "дуусах хугацаа:", matched_sub.group(3)
print "текст:", matched_sub.group(4)

ХЭРЭГЛЭЭ.5

Энэ удаад режексийн тусламжтайгаар Python хэл дээр вебсайтнаас линкүүдийг нь шүүж авна.
import urllib2
import re
import sys
# html текстнээс линкийг нь шүүж байна.
def extract_links(page_text):
      return [ hrefs for hrefs in re.findall('href="(.+?)"',page_text) ]

# domain хаягийг нь өгөхөд линкүүдийг нь шүүж гаргана.
def printlinks_of(domain):
      html_fd = urllib2.urlopen(domain)
      html_text = html_fd.read()
      print extract_links(html_text)

if __name__ == "__main__":
      printlinks_of(sys.argv[1])

За тэгээд нөхөд өөрсдөө давталтан дундаа оруулаад subtitle-аа хийнэ биз, зөвхөн режексийн тухай үзүүлэх гэсэн учир бүрэн юм бичсэнгүй. Амжилт хүсье, линукс алхам тутамд чинь режекс хэрэглэнэ шүү!

7 comments:

 1. Гайхалтай . Regex-ээ гэж

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Энэ ч ёстой янзтай шүү. Бүр хэлэх ч үг алга, чи бол мастер ;)

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. Тулгадаа баярлалаа.

  ReplyDelete